Åmosevej - Lokalplanforslag 423

Kommunen har vedtaget, at alt nybyggeri skal opsamle regnvand fra tage til brug ved tøjvask og toiletskyl. Der kan stort set ikke dispenseres fra denne bestemmelse. Politikerne ønsker at bløde op for den stramme formulering i form af et kommuneplantillæg. Se forslag til kommuneplantillæg og lokalplanforslaget her. Vi vil holde øje med, om politikerne kan finde på at løbe fra den fornuftige beslutning. Læs vores bemærkninger til kommunen her.


Redskabsskur, Nejede Vesterskov-fredningen.

Denne langstrakte sag fortsætter uafklaret. Kommunen valgte at sige nej til at give landzonetilladelse til skuret. Ejeren af fredningen klagede til planklagenævnet over afgørelsen, og han vandt sagen, fordi kommunen ikke havde begrundet afslaget. Klagenævnet bad derfor kommunen gøre arbejdet færdigt, bl.a. ved at begrunde sit afslag. Til vores store overraskelse gav kommunen nu tilladelse til skuret, uden overhovedet at begrunde denne 180 graders kolbøtte i sagsbehandlingen. Det har vi så klaget over. Se klagen her.


Garvesyregrunden, Gml. Holmegårdsvej

En borger i Hillerød har gjort os opmærksomme på, at der tidligere var en garvesyrefabrik, der hvor der i dag er opført etageejendomme. Vi har søgt aktindsigt i sagen hos regionen, og det viser sig, at der i området findes giftigt krom og måske også andre farlige stoffer. Flere steder ligger kemikalierne lige under jordoverfladen. Vi har gjort politikere og embedsmænd opmærksom på sagen, og det har ført til, at Hillerød Kommunen vil undersøge sagen nærmere.


Uvelse Nord - Lokalplan 439

Denne lokalplansag var egentlig af det nye byråd tænkt som en prøvesag for borgernær kontakt og hensyntagen til lokale ønsker. Det startede egentlig også meget godt med høringer og borgermøder, hvor alle kunne udtale sig. I sagens slutfase hoppede kæden desværre af, idet en henvendelse fra en række borgere i Uvelse om ændret og mere hensigtsmæssig vejføring ikke blev en del af den endelige lokalplan. Lidt ærgerligt.