Afdelingen har en bestyrelse på 12 medlemmer samt et antal suppleanter. Bestyrelsen mødes ca. 1 gang månedligt. se Vi arbejder med

Afdelingen indgår i DNs organisation ved at have 2 repræsentanter i DNs repræsentantskab. Herudover samarbejder vi med de øvrige afdelinger i region Hovedstaden i det såkaldte Samråd, hvor formænd og næstformænd mødes ca. 6 gange om året. DNs organisation

Afdelingen er repræsenteret i en række råd og udvalg bl.a. Kommunens Grønt råd og Grundvands råd, og Klima råd, 

Arbejdet i afdelingen varetages dels af bestyrelsen og dels af en række medlemmer, som frivilligt deltager enten som ressourcepersoner med særlige opgaver eller i forhold til enkeltstående arrangementer og opgaver. Se Bliv frivillig