Vores hovedopgave er at værne om natur og miljø, herunder at der opretholdes en klar adskillelse mellem by og det åbne land samt være med til at sikre rent grundvand. Det udmønter sig fx ved repræsentation i Grønt Råd og Grundvandsrådet i Hillerød Kommune.

 

Medlemmerne af DN Hillerød lægger en frivillig indsats i det lokale foreningsarbejde, fordi vi holder af den natur, som kommunen er så rig på. Vi vil gerne dele vores begejstring med alle ved at arrangere ture, aktiviteter og møder, der sætter fokus på både de mange oplevelser, som naturen kan tilbyde, og på de mange udfordringer, som bevarelse af naturen og vores miljø indebærer.


Det er centralt i afdelingens arbejde at overvåge bevarelsen og beskyttelsen af vores naturressourcer og fredede områder. Dette gøres i forbindelse med regionale-, kommunale- og lokalplanlægningsprocesser.
Desuden kan afdelingen benytte sig af sine klagerettigheder i forbindelse med kommunale dispensationer, når lovmæssige beskyttelseslinier eller fredede områder krænkes på en urimelig måde.