1. Tilsbækstenen. Vandreblok ved Uvelsevej.
2. Bavnebakke og Bøgebakke. Overdrevsfredning i Alsønderup.
3. Frederiksborg Slot og Slotshaven.
4. Gadevang mose. Unikt naturområde med Nørresø og Hovmosen.
5. Hejreholm. Udsigtsfredning til Gribskovs vestlige skovbryn.
6. Holmene. Moseområde med Salpetermosen i Hillerød syd.
7. Lille Lyngby mose. Landskabsfredninger ved Arresø.
8. Møllekrogen og Stenholt Mølle. Naturområde i sydlige del af Esrum Sø.
9. Nejede Vesterskov. Naturområde vest for Nejede Vesterskov.
10. Nordisk Lejrskole. Landskabsfredninger i kuperet terræn.
11. Nødebo. Udsigtsfredninger ved Esrum Sø.
12. Rønnehus stendige ved Rønbjerg Allé.
13. Skansebakken. Udsigtsfredning i Hillerød øst.
14. Strødam-reservatet. Urørt skov med begrænset offentlig adgang.