Esrum Søsti, nyt fredningsforslag

Vores sekretariat i København har færdiggjort et forslag til en samlet fredning omkring Esrum Sø, hvori der fastlægges en kombineret cykel- og gangsti omkring hele søen. Forslaget vil snarest muligt blive sendt til fredningsnævnet, som vil arbejde videre med sagen.
Berørte lodsejere og relevante foreninger og interesseorganisationer vil blive kontaktet, hvilket kan føre til mindre justeringer i forslaget. Der går nok 1-2 år, før fredningen er en realitet.