Vi vil gerne dele vores begejstring med alle ved at arrangere ture, aktiviteter og møder, der sætter fokus på både de mange oplevelser, som naturen kan tilbyde, og på de udfordringer, som bevarelse af naturen og vores miljø indebærer.

Det er centralt i afdelingens arbejde at overvåge bevarelsen og beskyttelsen af vores naturressourcer og fredede områder. Dette gør vi ved at følge planlægningsprocesser på regionalt, kommunalt og lokalt niveau. Vi går i dialog med politikere og embedsmænd, vi er høringsberettigede og afgiver høringssvar i en række sager; og endelig kan afdelingen benytte sig af sine klagerettigheder, hvis vi finder det nødvendigt.

Dialogen med politikkerne er styret af de værdier, vi står for. I Grøn vision har vi synliggjort vores holdninger til Hillerøds natur og miljø og holdt det op mod FN´s Verdensmål.

Du kan læse om, hvad vi aktuelt arbejder med under Nyheder og nedenfor kan du læse årsberetning fra de seneste år; her er opsummeret store dele af
årets arbejde i afdelingen.

 


Hvor får vi sagerne fra?

  • En eller flere borgere henvender sig med en sag via hillerod@dn.dk eller med en kontakt til et bestyrelsesmedlem. Kontakt bestyrelsen
  • Kommunen eller anden offentlig institution tilsender afgørelser og andre forhold, hvor DN er hørings- og/eller klageberettiget.
  • Ved at følge dagsordener til møder i byråd og kommunale udvalg.

Hvem deltager i arbejdet?

Arbejdet i afdelingen varetages dels af bestyrelsen og dels af en række medlemmer, som frivilligt deltager enten som ressourcepersoner med særlige opgaver eller i forhold til enkeltstående arrangementer og opgaver. Se Bliv frivillig