I DN's lokale afdelinger har vi en lovsikret klage- og høringsret i natur-, miljø- og plansager. Sagerne kan f.eks. handle om lokal og kommuneplaner, bygge- og beskyttelseslinjer, miljøbeskyttelsesloven, landzonetilladelser og vandforsyningsloven.

Høringsprocessen starter med at Hillerød kommune sender en plan i høring med henblik på at indhente kommentarer og synspunkter hos de involverede parter inden der træffes en afgørelse i en konkret sag.

DN`s høringssvar har således til formål at kvalificere Kommunens afgørelse.