Nyhed

DN Hillerød har sendt bemærkninger til Hillerød i sagen om Upcycling Nordsjælland A/S

Dn Hillerød har givet bemærkninger til startredegørelse og miljøkonsekvensvurdering af Upcycling Nordsjælland A/S, Højlundevej 8, 3540 Lynge. Vi har gennemgået startredegørelsen for ovennævnte projekt. Vi har samtidig
vurderet oplæg til miljøkonsekvensvurdering (MKV) som beskrevet i idéoplæg fra By og Miljø. Vi kommenterer nedenfor.
Relaterede nyheder