Nyhed

FREDNINGER I FARE - Dansk Folkeparti vil svække naturbeskyttelsen

I mere end 80 år har Danmarks Naturfredningsforening haft mulighed for at beskytte naturen ved at foreslå fredninger. Det skal nu være slut, hvis det står til Dansk Folkeparti.

Præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding, kalder det et fundamentalt angreb på naturbeskyttelsen i Danmark. 

Dansk Folkeparti vil nu med et beslutningsforslag fjerne Danmarks Naturfredningsforenings mulighed for selvstændigt at rejse fredningssager.

Foreningen rejser i dag syv ud af ti fredningssager, men hvis Dansk Folkepartis forslag vedtages af folketinget, vil der stort set ikke blive rejst fredninger af natur og kulturhistoriske værdier i fremtiden

Størstedelen af alle fredninger bliver kun foreslået og gennemført, fordi Danmarks Naturfredningsforening rejser fredningsforslagene.
Hvis vi ikke længere har retten til selvstændigt at foreslå fredninger, vil det betyde en massiv svækkelse af naturbeskyttelsen i Danmark.
Det vil stort set være slut med naturfredninger i fremtiden. - Citat fra Maria Reumert Gjerding - Præsident i Danmarks Naturfredningsforening

Skriv under for at bevare naturen

Vil du heller ikke have, at politikerne svækker beskyttelsen af naturen?


Danmark har mindst beskyttet natur i Europa

Der er i forvejen ikke meget beskyttet natur i Danmark. Hvis vi sammenligner os med alle andre lande i Europa, indtager Danmark bundplaceringen.

Danmark er i forvejen det land i Europa, som har mindst beskyttet natur. Og i en tid, hvor naturen er i voldsom tilbagegang, vil det være et voldsomt skred i den forkerte retning, hvis Folketinget svækker naturbeskyttelsen.
Det vil samtidig være i konflikt med de grønne toner, som ellers lyder fra et flertal af folketingets partier. - Citat fra Maria Reumert Gjerding

Fredninger er den mest varige og stærkeste beskyttelse af natur og landskaber, som vi har i dag.

Fakta om fredninger

  • Thorvald Stauning gav i 1937 civilsamfundsorganisationer mulighed for at rejse fredningssager. Det gjorde han ud fra den begrundelse, at der skulle sikres en part i fredningssystemet, som udelukkende varetog naturens interesse.
  • Siden 1937 er der gennemført ca. 4000 fredninger. Heraf er 378 fredninger egentlige biodiversitetsfredninger - dvs. fredninger, der beskytter konkrete arter.
  • Danmarks Naturfredningsforening kan kunforeslå fredninger. Beslutningen om fredninger træffes af repræsentanter fra kommune, stat og en uafhængig dommer i de lokale fredningsnævn.
  • Syv ud af ti fredninger var sandsynligvis aldrig blevet gennemført, hvis foreningen ikke havde haft mulighed for at forslå fredninger til fredningsnævnene på eget initiativ. Det gælder f.eks. kendte naturområder som Skagens Gren, Brorfelde Observatoriebakke og de op imod 3000 år gamle helleristninger ved Madsebakke på Bornholm.
  • Afgørelser fra Fredningsnævnet kan altid påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, der består af en juridisk formand, to landsdommere samt fire politikere.
  • Danmark er det land i EU med mindst beskyttet natur.

Relaterede nyheder