Nyhed

Fokus på forlængelse af Hillerødmotorvejen.

Der er planer om at forlænge hillerødmotorvejen
til Hillerød eller længere.

Der er lavet en VVM-undersøgelse for dette projekt. Vi er blevet kontaktet af nogle beboere, som frygter for øgede støjgener, hvis projektet gennemføres. Vi går selvfølgelig ind i sagen og prioriterer den ret højt. Støj er et voksende miljøproblem. Det bliver sværere og sværere at finde steder, der er fri for en konstant baggrundsstøj, og hvor man kan opleve stilhed. Kan vi bidrage til at modvirke dette, vil det være en oplagt arbejdsopgave.

Relaterede nyheder