Inden selve mødet sætter vi fokus på emnet ´Hvorledes engagerer vi bedst borgerne i Kommunens klimaarbejde´. Det er et relevant spørgsmål, som vi har inviteret Louise Colding Sørensen, formand for natur-, miljø- og klimaudvalget, til at redegøre for. Efter en kort introduktion lægger vi op til en diskussion med ide-udveksling og forslag, som Louise kan få med hjem og realisere. Vi håber, at mange vil møde op og bidrage med gode ideer.
Efter en kort pause holdes det egentlige årsmøde med fremlæggelse af årsberetning, debat om lokalafdelingens arbejde og endelig valg til bestyrelsen. Medlemmer af DN kan stille op til valg til bestyrelsen eller som suppleanter. Endelig er der også mulighed for at blive tilknyttet afdelingen som løsere tilknyttet ressourceperson, hvis man gerne vil tilbyde sin hjælp inden for områder, der har ens interesse.
Alle er velkomne til at deltage både i debatten og i selv årsmødet. Kun DN-medlemmer har stemmeret. Mødet slutter senest kl. 22