Årsmøde 2020

Vi måtte desværre corona-aflyse vores planlagte årsmøde i november. Derfor holder vi et forsinket digitalt Årsmøde 2020 tirsdag d. 20. april kl. 19.30.

Der bliver alene afholdt det formelle årsmøde. Et årsmøde afholdes primært for medlemmer af DN, men mødet er åbent for alle interesserede. Afstemninger og valghandlinger kan alene medlemmer deltage i.

Deltagelse i mødet kræver tilmelding. Dette kan ske på hilleroed@dn.dk inden 15. april. Ved tilmelding bedes navn, adresse, e-mail og medlemsforhold oplyst, gerne med oplysning af medlemsnummer. Tilmeldte vil herefter få tilsendt link til videomødet.

Hvis du ønsker at deltage i et spændende arbejde, hvor du kan få ”grøn indflydelse”, enten som egentligt medlem af bestyrelsen eller som løsere tilknyttet ressourceperson, kan du henvende dig på hilleroed@dn.dk.

Læs dagsorden her, https://hilleroed.dn.dk/departments-media/27646/danmarks-naturfredningsforening-hilleroed-dagsorden-aarmoede-2020.pdf

Læs årsberetningen her,  /departments-media/27636/danmarks-naturfredningsforening-hilleroed-aarsberetning-2020.pdf